This project was funded by the European Union, under the IRIS Network

Драги наши пријатели !
За да бидеме здрави, среќни и исполнети, мораме да внимаваме на самите нас. Затоа во оваа рубрика ќе учиме за се онаа што треба да го правиме за нас и нашето скапоцено здравје

Изберете што сакате и што ви е потребно, сами или со својот ментор.

Инструкции:

Контактирај

Ментор