This project was funded by the European Union, under the IRIS Network

Драги наши спортисти !
Во оваа рубрика ќе играме ќе вежбаме и ќе спортуваме, но како ?

Едноставно: Изберете што саката и што ви е потребно, сами или со својот ментор. и играта започнува......

Инструкции:

Контактирај

Ментор