This project was funded by the European Union, under the IRIS Network

Здрава храна

  • Правлина употреба на храната (миење)
  • Правилна исхрана
  • Хигиена на приборот за исхрана
  • Хигиена на кујнски апарати
  • Одржување на просториите за исхрана
  • Заштита од опасности и повреди (струја, вода, оган, електрични апарати)
  • Правилно однесување во ресторант

Контактирај

Ментор