This project was funded by the European Union, under the IRIS Network

Драги наши пријатели !
Во оваа рубрика ќе учиме за нашата околина , нашата природа, за нашето опкружување.

Изберете што сакате и што ви е потребно, сами или со својот ментор.

Инструкции:

Контактирај

Ментор