This project was funded by the European Union, under the IRIS Network

Флора и Фауна

wolf, howling, animal

Диви животни Шуми Домашни животни Птици Градини Диви животни Приказна „Биби и животните“ Шуми Домашни животни Птици Градини (овошни и зеленчукови)

Нашата блиска околина

leaf, drip, green

Карактеристики на Годишните времиња Чист воздух здраје за сите: 4 Годишните времиња: Чист воздух здраје за сите: 4 Годишните времиња: Убавините на Есента Зимата идила Пролетни цветови Летно сонце Природа Собраќај

БРОЕВИ

Сакам да бројам Од 1-10 Броиме од 1-10 Пишуваме Броеви од 1-10 Пишуваме Броеви од 10-20 Од 1-10 Броиме од 1-10 Пишуваме Броеви од 1-10 Пишуваме Броеви од 10-20

БУКВИ

Графомоторни вежби Ајде да пишуваме Ајде да читаме Графомоторни вежби Преземи / Принт Преземете ја апликацијата на вашиот ИТ уред ( телефон, таблет) Вежби за латеризација ( ЛЕВО, ДЕСНО, ГОРЕ , ДОЛЕ) : АЈДЕ ДА НАУЧИМЕ ЗА МОЕТО ТЕЛО (СЛИКА) Ајде да пишуваме Азбука Ајде да пишуваме од А-М Ајде да пишуваме од Н-Ш Ајде […]

Контактирај

Ментор