This project was funded by the European Union, under the IRIS Network

БРОЕВИ

Сакам да бројам Од 1-10 Броиме од 1-10 Пишуваме Броеви од 1-10 Пишуваме Броеви од 10-20 Од 1-10 Броиме од 1-10 Пишуваме Броеви од 1-10 Пишуваме Броеви од 10-20

БУКВИ

Графомоторни вежби Ајде да пишуваме Ајде да читаме Графомоторни вежби Преземи / Принт Преземете ја апликацијата на вашиот ИТ уред ( телефон, таблет) Вежби за латеризација ( ЛЕВО, ДЕСНО, ГОРЕ , ДОЛЕ) : АЈДЕ ДА НАУЧИМЕ ЗА МОЕТО ТЕЛО (СЛИКА) Ајде да пишуваме Азбука Ајде да пишуваме од А-М Ајде да пишуваме од Н-Ш Ајде […]

Контактирај

Ментор